Main page

 

About us

Events
Projects
Partners
Gallery
Internships

Subscription

Media About Us

ACGRC in Warsaw

Donation

 

 

 

Analytical Centre on Globalisation and Regional Cooperation (ACGRC)
 

 

 

 

 

 

Partners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Założony w 2002 roku, ACGRC (Analityczne Centrum do spraw Globalizacji i Regionalnej Współpracy) działa zarówno, jako think-tank, ale także, jako grupa interesu, której celem jest: promowanie demokratycznych wartości, wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego i rządów prawa w Armenii, rozwijanie wolnego rynku, integracji regionalnej oraz pokojowych postanowień dotyczących regionalnych konfliktów. ACGRC wspiera sektor publicznych reform oraz rozwój dobrych praktyk w lokalnym zarządzaniu, rozpowszechnia wiedzę dotyczącą kwestii prawnych, dostarcza eksperckie oceny i analizy na temat regionalnej współpracy, jak również wspiera inicjatywy, które przyczyniają się kształtowaniu atmosfery opartej na zaufaniu i stałego pokoju na Południowym Kaukazie. Do naszych badawczych zainteresowań zaliczamy: badania problemów związanych z globalizacją, badania procesów globalnych i ich wpływ na regionalną współpracę a także ochrona praw człowieka przy postępującej globalizacji.

 

 

________________________

Liana Kostandyan
Chief accountant

________________________

Armen S. Grigoryan
Program manager

________________________

Vrezh Madoyan
Program manager

________________________

Veronika Danielyants
Analyst

________________________

Rimma Ramazyan
Member of the Organizational Committee 

________________________

Hasmik Grigoryan
Analyst

________________________

Emma Karapetyan
journalist

________________________

Jenya Gyulbangyan
Analyst

________________________

Gevork Kalloshian
Analyst

________________________
Artur Madoyan
Program Assistant

© ACGRC, 2002 - 2016

Our address: 22b Halabyan Street #42, Yerevan 0036, Armenia

Phone/fax: +374 10 357026, mobile +374 91 308557. stepan.acgrc@gmail.com